Säkerhetsbesiktning

Företag

Vi utför säkerhetsbesiktningar åt företag som vill vara säkra på att de uppfyller sitt försäkringsbolags krav vad gäller den fysiska säkerheten. Vi utfärdar sedan ett intyg som styrker detta. Att man som försäkringstagare själv är ansvarig för att detta uppfylls glöms ofta bort, och kan resultera i att man inte får någon ersättning eller att ersättningen blir reducerad.

Privatkund / bostad

Som privatkund hos ett försäkringsbolag kan man ha erhållit vissa krav ifrån sitt försäkringsbolag för att hemförsäkringen skall gälla vid ett eventuellt inbrott. Vi kan hjälpa dig att se till att detta krav uppfyllts av dig som försäkringstagare. Vi gör en bedömning av erat befintliga inbrottsskydd samt diskuterar igenom tillsammans vad som eventuellt skulle behöva åtgärdas.

Kontakta oss på 013-155505.