Säkerhet är ett viktigt och känsligt område, där förtroende för en leverantör av säkerhetsprodukter och tjänster är avgörande